Kassankokouksen päätöksiä

27.11.2018

Sääntömääräinen marraskuun kassankokous pidettiin 20.11.2018 ammattiosastojen toimitalolla Kuusankoskella.

Hallitukseen valittiin jatkamaan toimikaudelle 2019 - 2021 edelleen Harri Lehtonen Kymiltä (varalla Kirsi Hedström) ja Tommi Jukarainen Pelloksen vaneritehtailta (varalla Mikko Runonen). Osakkaan edustajaksi hallitukseen valittiin toimikaudelle 2019 - 2021 Kai Latvala ja varalle Serafiina Toivonen Kymiltä. Tilintarkastajana tilikauden 2019 jatkaa KPMG Oy vastuullisena tilintarkastajana Kaija Pakkanen. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi vuodelle 2019 vahvistettiin 80 €/kokous. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

Kassan hallituksen esittämä muutos sääntöjen 4 §:n 1 momentin 1-kohtaan koskien osakkaan nimen muuttamista UPM Paper ENA Oy:stä voimassa olevaksi UPM Communication Papers Oy:ksi hyväksyttiin voimaan tulevaksi 1.1.2019 alkaen.