Kela ei enää lähetä kassan jäsenten hakemuksia kassalle ratkaistavaksi

11.06.2013

Helmikuusta 2011 alkaen on Kela voinut käsitellä myös työpaikkakassan jäseniä koskevat Kelaan toimitetut sairaanhoitokorvaushakemukset. Eli Kela ei enää lähetä sinne toimitettuja kassan jäsenten sairaanhoidon korvaushakemuksia kassaan ratkaistavaksi vaan Kela maksa sairausvakuutuskorvauksen henkilön tilille tai palvelujentuottajan (yksityisen sairaanhoitolaitoksen) korvausta hakiessa palvelujentuottajan tilille.

Jos jatkossa itse lähetät sairaanhoidon korvaushakemuksesi jostain syystä Kelaan, tulee sinun itse huolehtia lisäetuuskorvauksen hakemisesta kassasta. Toimita kassalle Kelalta saamasi korvauspäätös/-tosite ja jos mahdollista myös kopiot Kelaan lähettämistäsi hakemuksista ja kuiteista lisäetuuskorvausta hakiessassi.