LOMAUTUKSEN VAIKUTUS LISÄETUUSKORVAUKSIIN

28.01.2016

Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa

TIEDOTE  28.1.2016

LOMAUTUKSEN VAIKUTUS SAIRAUSKASSAN LISÄETUUKSIIN (SÄÄNTÖJEN 14 § 4 MOM, 23 § 2 MOM.)

Sairauskassan hallitus on  käsitellyt lomautusjaksojen vaikutusta kassan lisäetuuksiin ja jäsenyyskertymiin ja päättänyt seuraavaa:

YHDENJAKSOINEN LOMAUTUS ENINTÄÄN 30 PÄIVÄÄ:

  • ei oikeutta kassan maksamiin lisäetuuksiin lomautuksen aikana (eli esim. lääkeostot, silmälasihankinta,lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotot ja heidän määräämänsä tutkimukset kannattaa siirtää työssäolojaksolle, jos mahdollista)
  • lomautusaikaa ei voi laskea jäsenyyskertymiin eli lomautus siirtää kahden vuoden yhtäjaksoisen maksavan jäsenyyden täyttymistä vastaavan ajan eteenpäin (2 v. yhtäjaksoista jäsenyyttähän vaaditaan ennen kuin on oikeus hammashoidon ja silmälasien lisäetuuskorvaukseen)
  • lomautusaika ei kuitenkaan katkaise kassan jäsenyyttä, niin että jäsenkertymän laskenta alkaisi alusta kun lomautuksen jälkeen palaa työhön
  • ei mahdollisuutta maksaa jäsenmaksua itse lomautusajalta

YHDENJAKSOINEN LOMAUTUS YLI 30 PÄIVÄÄ:

  • kassan hallitus voi anomuksesta myöntää mahdollisuuden maksaa jäsenmaksu itse lomautusajalta, jäsenmaksu lasketaan 6 kuukauden ansioista ennen lomautusjaksoa
  • jos jäsenmaksun maksaa itse, on lomautusaikana oikeus kassan maksamiin lisäetuuksiin ja lomautusaika lasketaan jäsenyyskertymään
  • itsemaksavaa jäsenyyttä on itse anottava kirjallisesti, hakemuksen saa kassan toimistolta tai tulostamalla kotisivuilta kohdasta lomakkeet
  • jos ei lomautusjaksolta halua maksaa jäsenmaksua itse, ei lomautuksen aikana ole oikeutta lisäetuuksiin eikä lomautusaikaa voi laskea jäsenyyskertymiin eli käsitellään samoin kuin enintään 30 päivän lomautusjaksoja