MUUTOKSIA KORVAUKSIIN 1.9.2012 ALKAEN

11.06.2013

MUUTOKSIA KASSAN KORVAUKSIIN 1.9.2012 ALKAEN

Huhtikuun kassankokous hyväksyi ja Finanssivalvonta vahvisti 7.6.2012 antamallaan päätöksellä seuraavat lisäetuuskorvauksia koskevat sääntömuutokset voimaan tuleviksi 1.9.2012 alkaen:
 
  • Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelusta perimät käynti-, vuosi- ja päivystyskäyntimaksut korvataan kassan jäsenille 1.9.2012 alkaen. Korvausoikeus koskee kustannuksia, jotka ovat syntyneet 1.9.2012 tai sen jälkeen.
  • Lääkkeet korvataan 1.9.2012 alkaen enintään siihen hintaan asti (viitehinta), josta lääkkeiden sairausvakuutuskorvauskin lasketaan. Muutos koskee lääkeostoja, jotka ovat tapahtuneet 1.9.2012 tai sen jälkeen.
Jos lääke on viitehintajärjestelmään kuuluva vaihtokelpoinen lääke, on apteekin ensisijassa tarjottava jäsenelle halvempaa valmistetta.
Jos jäsen vaihtaa lääkkeensä halvempaan viitehintaiseen valmisteeseen, saa hän lääkkeen maksutta kassan laskuun sopimusapteekeista entiseen tapaan.
Jos jäsen ei halua vaihtaa lääkettään halvempaan viitehintaiseen valmisteeseen, maksaa hän itse apteekille halvemman viitehintaisen ja valitun kalliimman lääkkeen välisen hinnan eron ja apteekki laskuttaa kassalta vain viitehintaisen halvemman valmisteen hinnan.
Lääkäri voi hoidollisista syistä kieltää vaihdon halvempaan lääkkeeseen reseptiin tekemällään merkinnällä, jolloin myös kalliimpi valmiste korvataan kokonaan. Jos halvempaa viitehintaista lääkettä ei ole saatavissa tukkukaupastakaan, korvataan myös viitehintaa kalliimpi lääke kokonaan.
 
  • Rajoitetun lääkkeen määräämisoikeuden saaneen laillistetun sairaanhoitajan määräämät lääkkeet korvataan jäsenille 1.9.2012 alkaen.
  • Vuotuisen Kelan lääkkeiden lisäkorvaukseen oikeuttavan ns. lääkekaton täyttymisen jälkeisen omavastuuosuuden 1,50 euroa/lääke perimisestä luovutaan 1.9.2012 alkaen ja jatkossa se korvataan lisäetuutena. Korvausoikeus koskee lääkeostoja, jotka ovat tapahtuneet 1.9.2012 tai sen jälkeen.