Jäsenkysely kassan toiminnasta ja etuuksista

21.03.2019

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija tekee kevään aikana opinnäytetyönsä liittyen Sairauskassan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Siihen liittyen lähetämme maaliskuun aikana osalle jäsenistämme sähköpostitse kassan toimintaan ja etuuksiin liittyvän jäsenkyselyn, johon toivomme runsaasti vastauksia. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja sähköisesti. Vastauslomakkeita on saatavana myös kassan toimistolla.

Autathan kehittämään toimintaamme ja vastaat kyselyyn 4.4.2019 mennessä!