Muutos olkapään avarrusleikkauksen korvaukseen

21.12.2018

Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta on ottanut kantaa olkalisäkkeen avarrusleikkauksen korvauskäytäntöihin. 1.1.2019 alkaen on yksityisillä lääkäriasemilla tehtävistä olkapään avarrusleikkauksista mahdollisuus saada kelakorvausta vain erikoislääkärin arvion perusteella silloin, kun kuntoutus ei ole tuottanut riittävää tulosta. Asiakas maksaa operaation  ja hakee korvauksen itse. Korvaushakemukseen on liitettävä hoitoseloste tai muu vastaava selvitys, josta voidaan todeta korvausedellytysten täyttyminen.

Samaa käytäntöä noudatetaan 1.1.2019 alkaen myös kassan lisäetuuskorvausta harkittaessa. Lisäksi on ennakkopäätöstä, jos yksityispuolella tehtävästä olkalisäkkeen avarruksesta jäsen haluaa kelakorvauksen lisäksi saada lisäetuuskorvausta.