TOIMINTAPIIRI / TYÖNANTAJAT

Kassan toimintapiiriin kuuluvat seuraavien työnantajien/osakkaiden palveluksessa olevat ja työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa saavat henkilöt:

 • UPM-Kymmene Oyj -nimisen yhtiön Kuusankosken yksikössä UPM-Kymmene Oyj Kymin sellutehtaan ja UPM Communication Papers Oy Kymin paperitehtaan työntekijät ja toimihenkilösopimuksen piiriin kuuluvat toimihenkilöt
 •  UPM-Kymmene Oyj konsernin ja UPM Energy Oy:n alaisilla työpaikoilla Kuusankoskella työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilösopimuksen piiriin kuuluvat toimihenkilöt
 • UPM-Kymmene Wood Oy:n Kalson viilutehtaalla työsuhteessa olevat työntekijät
 • UPM-Kymmene Wood Oy:n Pelloksen vaneritehtailla työsuhteessa olevat työntekijät
 • UPM Energy Oy:n Kaltimon vesivoimalaitoksen työntekijät
 • Solvay Chemicals Finland Oy:n työntekijät ja toimihenkilösopimuksen piiriin kuuluvat toimihenkilöt
 • Schaefer Kalk Finland Oy:n Kuusankosken yksikössä työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt
 • ISS Palvelut Oy:n palveluksessa Kuusankoskella Griffin Housen toimipisteessä työskentelevät toimihenkilöt ja työntekijät, jotka liikkeenluovutukseen liitetyn sopimuksen 9.10.2006 perusteella siirtyivät 1.6.2008 UPM Kymiltä
 • Emline Oy -nimisen yhtiön työntekijät ja toimihenkilöt
 • Ne henkilöt, jotka olivat tämän kassan jäseniä 31.8.2010 ja joiden työnantaja 1.9.2010 alkaen on Kymen Konepalvelu Oy
 • Ne UPM-Kymmene Oyj Kymin ja UPM-Kymmene Oyj konsernin toimihenkilöt, jotka olivat tämän kassan jäseniä 1.11.2013 ja joiden työpiste toimintojen keskittämisen vuoksi siirtyy Kouvolasta muualle Suomeen työnantajan säilyessä samana
 • Ne henkilöt, jotka olivat tämän kassan jäseniä 29.4.2014 ja joiden työnantaja on 30.4.2014 alkaen Dextra Oy ja 4.10.2017 alkaen Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy
 • Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön toimihenkilöt
 • Sairauskassan palveluksessa olevat toimihenkilöt

Lisäksi kassan toimintapiiriin kuuluvat eläkeläiset, jotka jäävät osakkaan tai kassan palveluksesta eläkkeelle.