Kuusankosken tehtaiden sairauskassa

Sairauskassatoiminnan Kymi-yhtiön piiriissä aloitti Kymin Tehtaan Sairas- ja Apukassa, joka perustettiin jo v. 1883 ja siitä alkaen sairauskassatoiminta on jatkunut aina näihin päiviin saakka.

Nykyään Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa on työpaikkakassa, joka huolehtii jäsentensä kaikki sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat. Kassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat henkilöt ja eläkeläiset tietyin rajoituksin. Työntekijä- ja toimihenkilöjäsenten jäsenyys on pakollinen ja eläkeläisten jäsenyys vapaaehtoinen.

Kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua, on ylin päättämisvalta kassan asioissa. Kassankokous valitsee hallituksen, joka huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kassalla on myös kaksi asiantuntijalääkäriä, jotka toimivat kassan lääketieteellisenä asiantuntijoina.

Pyydä tarjous!