Työntekijävakuutetun vakuutusmaksu on 1,45 % hänen osakkaalta saamastaan ennakkoperintälain alaisesta palkasta. Työnantaja pidättää vakuutusmaksun palkanmaksun yhteydessä.


Työntekijä, jolta esim. vanhempainloman, hoito-, vuorottelu-, opinto- tai virkavapaan vuoksi ei kerry vakuutusmaksuja palkasta, voi halutessaan maksaa vakuutusmaksun itse palkattomalta jaksolta. 

Työsuhteen työnantajaan tulee olla voimassa koko palkattoman jakson ajan. Itsemaksavaksi vakuutetuksi haetaan erillisellä lomakkeella, joka on tulostettavissa näiltä sivuilta Lomakkeet-otsikon alta. 

 

Itsemaksavan työntekijävakuutetun vakuutusmaksu on 42,00 €/kk.  Vakuutusmaksun vakuutettu maksaa itse neljännesvuosittain kassan lähettämän laskun perusteella. Lisäksi työnantajan vapaan aikana mahdollisesti maksamasta kannuste- ja aloitepalkkiosta, palvelusvuosikorvauksesta tai vastaavasta peritään kassan vakuutusmaksu, koska se on työssäoloajalta ansaittua jälkikäteen maksettavaa ennakonpidätyksen alaista palkkaa, josta vakuutusmaksu kassan sääntöjen 8 §:n mukaan peritään.


Työssä olevan osaeläkeläisen, joka on vähentänyt työntekoaan enemmän kuin 25 % aiemmasta normaalista työajastaan, vakuutusmaksu on 1,45 % palkasta ja 2,85 % eläkkeestä. Työnantaja perii vakuutusmaksun palkasta ja eläkkeen osuudesta vakuutusmaksun maksaa vakuutettu itse kassan lähettämän laskun perusteella neljännesvuosittain.

Jos nostat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja vähennät työntekoasi osakkaan palveluksessa enemmäin kuin 25 % aiemmasta normaalista työajastasi, ota yhteyttä Sairauskassan toimistoon eläkkeestäsi perittävän vakuutusmaksun selvittämistä varten.


Eläkeläisvakuutetun ja muun vakuutetun (entinen ulkojäsen) vakuutusmaksu on 2,85 % lakisääteisistä työeläkkeistä.  Osaeläkkeellä olevalta eläkeläis- tai muulta vakuutetulta vakuutusmaksu peritään osaeläkkeestä, joka on kerrottu kahdella (OVE 50 %) tai neljällä (OVE 25 %). Eläkeläisvakuutetun ja muut vakuutetut maksavat vakuutusmaksunsa itse kolmen kuukauden erissä kassan lähettämien laskujen perusteella.