Työntekijävakuutetun vakuutusmaksu on 1,45 % hänen osakkaalta saamastaan ennakkoperintälain alaisesta palkasta. Työnantaja pidättää vakuutusmaksun palkanmaksun yhteydessä.


Hallitus voi myöntää vakuutetulle, jolta esim. vanhempainloman, hoito-, vuorottelu-, opinto- tai virkavapaan vuoksi ei kerry vakuutusmaksuja palkasta, oikeuden itsemaksavaan vakuutussuhteeseen. 

Työsuhteen työnantajaan tulee olla voimassa koko palkattoman jakson ajan. Itsemaksavaksi vakuutetuksi haetaan erillisellä lomakkeella, joka on tulostettavissa näiltä sivuilta Lomakkeet-otsikon alta. 

 

Itsemaksavan työntekijävakuutetun vakuutusmaksu on 42,00 €/kk.  Vakuutusmaksun vakuutettu maksaa itse neljännesvuosittain kassan lähettämän laskun perusteella. Lisäksi työnantajan vapaan aikana mahdollisesti maksamasta kannuste- ja aloitepalkkiosta, palvelusvuosikorvauksesta tai vastaavasta peritään kassan vakuutusmaksu, koska se on työssäoloajalta ansaittua jälkikäteen maksettavaa ennakonpidätyksen alaista palkkaa, josta vakuutusmaksu kassan sääntöjen 8 §:n mukaan peritään.


Työssä olevan osaeläkeläisen, joka on vähentänyt työntekoaan enemmän kuin 25 % aiemmasta normaalista työajastaan, vakuutusmaksu on 1,45 % palkasta ja 2,85 % eläkkeestä. Työnantaja perii vakuutusmaksun palkasta ja eläkkeen osuudesta vakuutusmaksun maksaa vakuutettu itse kassan lähettämän laskun perusteella neljännesvuosittain.

Jos nostat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja vähennät työntekoasi osakkaan palveluksessa enemmäin kui 25 % aiemmasta normaalista työajastasi, ota yhteyttä Sairauskassan toimistoon eläkkeestäsi perittävän vakuutusmaksun selvittämistä varten.


Eläkeläisvakuutetun ja muun vakuutetun (entinen ulkojäsen) vakuutusmaksu on 2,85 % lakisääteisistä työeläkkeistä.  Osaeläkkeellä olevalta eläkeläis- tai muulta vakuutetulta vakuutusmaksu peritään osaeläkkeestä, joka on kerrottu kahdella (OVE 50 %) tai neljällä (OVE 25 %). Eläkeläisvakuutetun ja muut vakuutetut maksavat vakuutusmaksunsa itse kolmen kuukauden erissä kassan lähettämien laskujen perusteella.