Korvaushakemus SV 127, lataa tästä

Täytä korvaushakemuslomake hakiessasi korvausta kustannuksista. Hakiessasi korvausta lääkkeistä, täytä lääkkeiden korvaushakemuslomake SV 178.

Matkakorvaushakemus SV 4, lataa tästä

Täytä matkakorvaushakemus hakiessasi korvausta sairaudenhoidon vuoksi tekemistäsi matkoista.

Tapaturmaselvitys SV 143, lataa tästä

Täytä tapaturmaselvitys, jos hakemasi kustannukset tai sairauspäiväraha aiheutuvat sinulle vapaa-aikana sattuneesta tapaturmasta.

Sairauspäivärahahakemus SV 8, lataa tästä

Täytä sairauspäivärahahakemus hakiessasi sairauspäivärahaa sairauslomasi ajalta. Voit täyttää hakemuksen myös sähköisenä Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi.

Isä: Täytä vanhempainrahahakemus OmaKelassa

Perhevapaat uudistuvat. Uudistus koskee vanhempainpäivärahoja, joissa lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 jälkeen. Täytä vanhempainrahahakemus  sähköisenä Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi. Kelan sivuilta voit myös tulostaa paperihakemuksen.

Äiti: Täytä raskaus- ja vanhempainrahahakemus OmaKelassa

Perhevapaat uudistuvat. Uudistus koskee vanhempainpäivärahoja, joissa lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 jälkeen. Täytä raskaus- ja vahempainrahahakemus sähköisenä Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi. Kelan sivuilta voit myös tulostaa paperihakemuksen.

Lääkkeiden korvaushakemus SV 178, lataa tästä

Täytä lomake, jos haet korvausta apteekissa itse maksamistasi lääkkeistä tai jos vuotuinen lääkkeiden lisäkorvaukseen oikeuttava kattorajasi on tullut täyteen.

Ennakkopäätöshakemus, lataa tästä

Jos olet menossa yksityisessä hoitolaitoksessa tehtävään kalliiseen tutkimukseen tai leikkaukseen (esim. pallolaajennus, suonikohjuleikkaus. polven/olkapään tähystykset tai muut vastaavat) tai olet hankkimassa yli 400 euroa maksavaa apuvälinettä, täytä hakemus ja toimita se Sairauskassan hallituksen käsiteltäväksi hyvissä ajoin ennen toimenpidettä tai apuvälineen hankkimista. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lähettävän lääkärin lähetteen, hoitoselosteen tai muun vastaavan, josta toimenpiteen tai apuvälineen tarpeellisuus selviää sekä hoitavan laitoksen antaman kustannusarvion, josta selviävät lääkärinpalkkiot ja laitososuudet eriteltyinä. Myös apuvälineestä on syytä pyytää kustannusarvio.

Hakemus itsemaksavaksi vakuutetuksi, lataa tästä

Täytä hakemus, jos haluat säilyttää lisäetuusoikeutesi ja maksaa vakuutusmaksun itse palkattoman loman esim. lomautuksen, vanhempain-, vuorottelu-, virka- tai opintovapaan ajan. Toimita hakemuksen liitteenä kopio mahdollisesta vuorottelu-, virka- tai opintovapaatodistuksestasi.

Eläkeläisvakuutetun ja muun vakuutetun eroilmoitus, lataa tästä

Eläkeläisvakuutetun ja muun vakuutetun (entinen ulkojäsen) vakuutussuhde kassaan on vapaaehtoista. Voit erota Sairauskassasta täyttämällä oheisen eroilmoituksen ja toimittamalla sen Sairauskassaan. Vakuutussuhteesi  kassaan päättyy eroilmoituksen saapumista seuraavan kolmannen kalenterikuukauden alusta. Uudelleen liittymisen mahdollisuutta ei eroamisen tapahduttua enää ole.

Muutoksenhakuohje lisäetuutta koskevaan päätökseen, lataa tästä