Korvaushakemus SV 127, lataa tästä

Täytä korvaushakemuslomake hakiessasi korvausta kustannuksista. Hakiessasi korvausta lääkkeistä, täytä lääkkeiden korvaushakemuslomake SV 178.

Matkakorvaushakemus SV 4, lataa tästä

Täytä matkakorvaushakemus hakiessasi korvausta sairaudenhoidon vuoksi tekemistäsi matkoista.

Tapaturmaselvitys SV 143, lataa tästä

Täytä tapaturmaselvitys, jos hakemasi kustannukset tai sairauspäiväraha aiheutuvat sinulle vapaa-aikana sattuneesta tapaturmasta.

Sairauspäivärahahakemus SV 8, lataa tästä

Täytä sairauspäivärahahakemus hakiessasi sairauspäivärahaa sairauslomasi ajalta. Voit täyttää hakemuksen myös sähköisenä Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi.

Isän vanhempainetuushakemus SV 29a, lataa tästä

Täytä lomake isyys- tai vanhempainrahaa hakiessasi. Voit täyttää hakemuksen myös sähköisenä Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi.

Äidin vanhempainetuushakemus SV9, lataa tästä

Täytä lomake äitiys- ja vanhempainrahaa hakiessasi. Voit täyttää hakemuksen myös sähköisenä Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi.

Lääkkeiden korvaushakemus SV 178, lataa tästä

Täytä lomake, jos haet korvausta apteekissa itse maksamistasi lääkkeistä tai jos vuotuinen lääkkeiden lisäkorvaukseen oikeuttava kattorajasi on tullut täyteen.

Ennakkopäätöshakemus, lataa tästä

Jos olet menossa yksityisessä hoitolaitoksessa tehtävään kalliiseen tutkimukseen tai leikkaukseen (esim. pallolaajennus, suonikohjuleikkaus. polven/olkapään tähystykset tai muut vastaavat) tai olet hankkimassa yli 400 euroa maksavaa apuvälinettä, täytä hakemus ja toimita se Sairauskassan hallituksen käsiteltäväksi hyvissä ajoin ennen toimenpidettä tai apuvälineen hankkimista. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lähettävän lääkärin lähetteen, hoitoselosteen tai muun vastaavan, josta toimenpiteen tai apuvälineen tarpeellisuus selviää sekä hoitavan laitoksen antaman kustannusarvion, josta selviävät lääkärinpalkkiot ja laitososuudet eriteltyinä. Myös apuvälineestä on syytä pyytää kustannusarvio.

Hakemus itsemaksavaksi jäseneksi, lataa tästä

Täytä hakemus, jos haluat säilyttää lisäetuusoikeutesi ja maksaa jäsenmaksun itse palkattoman loman esim. lomautuksen, vanhempain-, vuorottelu-, virka- tai opintovapaan ajan. Toimita hakemuksen liitteenä palkanlaskijaltasi pyytämät 6 kk:n ansiotulot ennen palkattoman jakson alkua ja kopio mahdollisesta vuorottelu-, virka- tai opintovapaatodistuksestasi.

Eläkeläis- ja ulkojäsenen eroilmoitus, lataa tästä

Eläkeläis- ja ulkojäsenen jäsenyys on vapaaehtoista. Voit erota Sairauskassan jäsenyydestä täyttämällä oheisen eroilmoituksen ja toimittamalla sen Sairauskassaan. Kassan jäsenyytesi päättyy eroilmoituksen saapumista seuraavan kolmannen kalenterikuukauden alusta. Uudelleen liittymisen mahdollisuutta ei eroamisen tapahduttua enää ole.

Muutoksenhakuohje lisäetuutta koskevaan päätökseen, lataa tästä