Toimintapiiri / Työnantajat

Ota yhteyttä täältä

Kassan toimintapiiriin kuuluvat seuraavien työnantajien / osakkaiden palveluksessa olevat ja työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa saavat henkilöt:

 • UPM-Kymmene Oyj -nimisen yhtiön Kuusankosken yksikössä UPM-Kymmene Oyj Kymin sellutehtaan ja UPM Communication Papers Oy Kymin paperitehtaan työntekijät ja toimihenkilöt.

 • UPM-Kymmene Oyj konsernin ja UPM Energy Oy:n alaisilla työpaikoilla Kuusankoskella työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt.

 • UPM-Kymmene Wood Oy:n Kalson viilutehtaan työntekijät.

 • UPM-Kymmene Wood Oy:n Pelloksen vaneritehtaiden työntekijät.

 • UPM Energy Oy:n Kaltimon vesivoimalaitoksen työntekijät.

 • Solvay Chemicals Finland Oy:n työntekijät ja toimihenkilösopimuksen piiriin kuuluvat toimihenkilöt.

 • Schaefer Kalk Finland Oy:n Kuusankosken yksikön työntekijät ja toimihenkilöt.

 • Emline Oy -nimisen yhtiön työntekijät ja toimihenkilöt.

 • Ne henkilöt, jotka olivat tämän kassan jäseniä 31.8.2010 ja joiden työnantaja 1.9.2010 alkaen on Kymen Konepalvelu Oy.

 • Ne UPM-Kymmene Oyj Kymin ja UPM-Kymmene Oyj konsernin toimihenkilöt, jotka olivat tämän kassan jäseniä 1.11.2013 ja joiden työpiste toimintojen keskittämisen vuoksi siirtyy Kouvolasta muualle Suomeen työnantajan säilyessä samana.

 • Ne henkilöt, jotka olivat tämän kassan jäseniä 29.4.2014 ja joiden työnantaja on 30.4.2014 alkaen Dextra Oy ja 4.10.2017 alkaen Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy.

 • Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön toimihenkilöt.

 • Sairauskassan palveluksessa olevat toimihenkilöt.

Lisäksi kassan toimintapiiriin kuuluvat eläkeläiset, jotka jäävät osakkaan tai kassan palveluksesta eläkkeelle.

 

 

 

OSAKASLUETTELON LÖYDÄT TÄSTÄ