Lisäetuuskorvaukset sairaanhoitokustannuksista

Kassa korvaa tarpeellisesta sairaanhoidosta johtuvia kustannuksia, kun vakuutettu sairauden tai raskauden ja synnytyksen johdosta hakeutuu lääkärin tai asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon.

Korvausten hakuaika on 6 kuukautta maksu- tai matkapäivästä lukien.

LÄÄKÄRINPALKKIOT YKSITYISESSÄ TERVEYDENHUOLLOSSA

Yksityislääkärin vastaanotto- ja reseptinuusimispalkkioista korvataan 80 % ilman vuotuista ylärajaa.

Yksityislääkärin vastaanotollaan tekemistä pientoimenpiteistä korvataan 80 %, mutta enintään 400 € kalenterivuodessa. Korvaus maksetaan seuraavista pientoimenpiteistä (toimenpiteisiin liittyviä laitosmaksuja, tarvike- ja lääkeainekuluja tai vastaavia ei korvata):

 • haavan ompelu
 • ihomuutosten (luomien, rasvapattien tai vastaavien) poisto, laser- ja jäädytyshoito
 • jälkikaihin poisto
 • kehon luonnollisten aukkojen kautta tehty tähystys (esim. vatsa- ja suolistotähystykset)
 • korvan tärykalvopisto
 • kynnen poisto/fenolisaatio/kiilaresektio
 • nenän limakalvovuodon tyrehdytys
 • nivel- ja pehmytkudospistos
 • paiseen avaus
 • peräpukamien hirtto
 • poskiontelon punkteeraus
 • silmän lasertrabekuloplastia ja fotokoagulaatio
 • vierasesineen poisto sarveiskalvosta

Yksityislääkärin kirjoittamistä todistuksista ja lausunnoista korvataan 80 % silloin, kun todistus on kirjoitettu sairauspäivärahan tai lääkkeiden korvausoikeuden hakemiseksi.

 

LEIKKAUKSET JA NIIHIN VERRATTAVAT TOIMENPITEET YKSITYISESSÄ HOITOLAITOKSESSA

 

Yksityisessä hoitolaitoksessa tehtyjen leikkausten ja niihin verrattavien toimenpiteiden lääkärinpalkkioista ja tutkimuksista suoritetaan lisäetuuskorvausta hallituksen harkinnan mukaan. Jos operaation kustannukset ylittävät 2.000 €, on ennen leikkausta haettava kassan hallitukselta ennakkopäätöstä mahdollisesta korvauksesta. Ennakkopäätöshakemuksen liitteeksi on toimitettava lääkärin lähete toimenpiteeseen ja hoitolaitoksen antama kustannusarvio operaatiosta. Kustannusarviosta on käytävä ilmi eriteltyinä lääkärinpalkkioiden, tutkimusten ja laitosmaksujen osuudet sekä toimenpidekoodi. 

Annettu ennakkopäätös on voimassa 6 kk päätöspäivästä lukien.

Jos ennakkopäätöstä ei yksityisessä hoitolaitoksessa tehdystä yli 2.000 euroa maksavasta leikkauksesta ole etukäteen hallitukselta haettu, ei lisäetuuskorvausta yleensä makseta.

Kaihileikkauksesta ei ennakkopäätöstä tarvitse hakea, vaikka sen kustannukset ylittäisivät 2.000 €.

Jos haluat etukäteen selvittää mahdollisen korvauksen, voit hakea leikkauksesta ennakkopäätöksen, vaikka sen kustannukset jäisivät alle 2.000 euron.

Pääsääntöisesti leikkauksista korvataan 50 % lääkärinpalkkio- ja tutkimuskustannuksista. Laitosmaksuja, tarvikekuluja, leikkausalin vuokria tai vastaavia kustannuksia ei yleensä korvata. Hallitus kuitenkin harkitsee jokaisen tapauksen erikseen ja hakemuksessa voit esittää lisäperusteluja suuremmalle korvaukselle.

LÄÄKKEET

Lääkärin tai lääkkeen määräämisoikeuden saaneen laillistetun sairaanhoitajan sairauden hoitoon määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet korvataan kokonaan silloin, kun niistä tulee myös sairausvakuutuslain mukainen korvaus = kelakorvaus. Korvausta maksetaan sairausvakuutuslain mukaisen vuotuisen alkuomavastuun (50 €) täyttymisen jälkeen ja lääkkeet korvataan enintään siihen hintaan asti, josta sairausvakuutuskorvauskin lasketaan eli ns. viitehintaan asti. Jos apteekissa tarjotaan lääkärin määräämän lääkkeen tilalle halvempaa viitehintaista valmistetta, etkä halua vaihtaa määrättyä lääkettä tarjottuun halvempaan vaihtoehtoon, maksat näiden lääkkeiden hinnanerotuksen apteekille itse.
Lääkkeistä, jotka eivät kuulu sairausvakuutuskorvauksen = kelakorvauksen piiriin, ei makseta korvausta, vaikka ne olisivat lääkärin reseptillä määräämiä valmisteita.

TUTKIMUKSET 

 

Lääkärin sairauden hoitoon tai sen tutkimiseksi määräämistä laboratorio- ja patologian alaan kuuluvista tutkimuksista sekä radiologisista tutkimuksista korvataan 80 % silloin, kun tutkimukset on tehty yksityisessä hoitolaitoksessa

Jos yksityislääkärin määräämät tutkimukset on tehty julkisessa terveydenhuollossa esimerkiksi terveyskeskuksen laboratoriossa, korvataan tutkimukset kokonaan.

Tutkimus- ja hoitomääräys on hankittava ennen tutkimukseen menoa. Määräys on voimassa vuoden ajan lääkärin määräyspäivästä lukien. Yhdellä määräyksellä korvataan enintään 15 tutkimus-/hoitokertaa, jotka on otettava vuoden kuluessa määräyksen allekirjoituspäivästä lukien.

 

FYSIO- JA LYMFATERAPIA

Lääkärin sairauden hoitoon määräämästä fysioterapiasta ja lymfaterapiasta korvataan 50 % kustannuksista, kuitenkin yhdessä enintään 400 euroa kalenterivuodessa. Kotikäyntinä annettua fysio- tai lymfaterapiaa ei korvata.
Tutkimus- ja hoitomääräys on hankittava ennen hoitoihin menoa. Määräys on voimassa vuoden ajan lääkärin määräyspäivästä lukien. Yhdellä määräyksellä korvataan enintään 15 tutkimus-/hoitokertaa, jotka on otettava vuoden kuluessa määräyksen allekirjoituspäivästä lukien. Annetun hoidon on vastattava saatua määräystä.

HUOM! Jos maksat jokaisen hoitokerran erikseen, korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa maksupäivästä lukien.

HIERONTA 

 

Kassan hyväksymän hierojan antamasta hieronnasta korvataan 50 %, kuitenkin enintään 200 € kalenterivuodessa. Hierontaa voi antaa myös fysioterapeutti. Kotikäyntinä annettua hierontaa ei kuitenkaan korvata.

Lääkärin määräystä hierontaan ei tarvita, jos käynti on 1.10.2023 tai sen jälkeen.

HUOM! Jos maksat jokaisen hoitokerran erikseen, on korvausta kuitenkin haettava 6 kuukauden sisällä maksupäivästä lukien.

 

NAPRAPAATIN JA KIROPRAKTIKON ANTAMA HOITO 

 

Kassan hyväksymän naprapaatin tai kiropraktikon antamasta hoidosta korvataan 50 %, kuitenkin enintään 200 € kalenterivuodessa. Kotikäyntejä ei kuitenkaan korvata.

Lääkärin määräystä naprapaatin tai kiropraktikon antamaan hoitoon ei tarvita, jos käynti on 1.10.2023 tai sen jälkeen.

HUOM! Jos maksat jokaisen hoitokerran erikseen, on korvausta kuitenkin haettava 6 kuukauden sisällä maksupäivästä lukien.

 

DIALYYSI-, SYTOSTAATTI-, SÄDE- JA VALOHOITO YKSITYISELLÄ LÄÄKÄRIASEMALLA

 

Lääkärin määräämistä ja yksityisessä hoitolaitoksessa annetusta dialyysi-, sytostaatti-, säde- ja valohoidosta korvataan enintään julkisessa terveydenhuollossa lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävän hoitopäivämaksun hintaan asti.

Tutkimus- ja hoitomääräys on hankittava ennen hoitoon hakeutumista ja määräys on voimassa vuoden ajan määräyspäivästä lukien. Yhdellä määräyksellä korvataan enintään 15 hoitokertaa, jotka on otettava vuoden kuluessa määräyspäivästä lukien.

HUOM! Jos maksat jokaisen hoitokerran erikseen, on korvausta kuitenkin haettava 6 kuukauden sisällä maksupäivästä lukien.

 

HAMMASHOITO

Vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti maksavana vakuutettuna kassaan kuuluneelle korvataan hammaslääkärin antama tavanomainen hammashoito tai hammaslääkärin määräämä ja suuhygienistin antama hammashoito kokonaan. Lisäetuuskorvausta maksetaan kuitenkin enintään 680 € kalenterivuodessa. Kotikäynnillä tehtyä hammashoitoa ei kuitenkaan korvata.

PROTEETTINEN HOITO

Vähintään kaksi vuotta maksavana vakuutettuna kassaan kuuluneelle korvataan hammaslääkärin tai hammasteknikon antamasta tai määräämästä proteettisesta toimenpiteestä tai hammasteknisestä työstä 60 %. Lisäetuuskorvausta maksetaan kuitenkin enintään 260 € kalenterivuodessa. Kotikäynnillä tehtyä proteettista hoitoa ei kuitenkaan korvata.
Hammasimplantit tai suun ulkopuolella valmistetut suuret tai keraamiset paikat katsotaan proteettiseksi hammashoidoksi.

SAIRAALA-, POLIKLINIKKA- JA TERVEYSKESKUSMAKSUT

Julkisen sairaalan ja terveyskeskussairaalan hoitopäivämaksu korvataan kokonaan. Työntekijävakuutetulle hoitopäivämaksuja korvataan enintään 120 vuorokaudelta, jonka täyttymisen jälkeen tulee olla vähintään vuoden ajan työssä, ennen kuin korvausta on oikeus saada uudelleen. Eläkeläisvakuutetulle ja muulle vakuutetulle (entinen ulkojäsen) hoitopäivämaksuja korvataan enintään 90 vuorokaudelta. Eläkeläis- ja muun vakuutetun kertymään lasketaan lisäksi hänelle vuoden ajalta ennen eläkkeelle siirtymistä tai työsuhteen päättymistä maksetut hoitopäivämaksut ja lisäpäivärahapäivät.
Yksityisen sairaanhoitolaitoksen hoitopäivämaksusta korvataan enintään asiakasmaksuasetuksessa säädetyn lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävän hoitopäivämaksun enimmäishinnan mukaan ja yllä mainitut suorituspäivien enimmäismäärät huomioiden, jos hallitus harkintansa jälkeen päättää yksityisesti tehtävästä operaatiosta suorittaa korvausta.

Julkisen sairaalan poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksut korvataan kokonaan.

Julkisen sairaalan tai terveyskeskuksen perimä palkkio lääkärin kirjoittamasta todistuksesta korvataan kokonaan, jos todistus on kirjoitettu sairauslomaa tai lääkkeiden korvausoikeutta varten ja todistus on toimitettu kassalle tai Kelaan.

Käynnistä lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla terveyskeskuksessa tai sairaalassa peritty käynti-, päivystys- ja vuosimaksu korvataan kokonaan.  Kotisairaanhoidosta perittyjä tai kotisairaalan maksuja ei korvata.

MATKAT JA MAJOITUS

Sairaanhoidon, raskauden ja synnyttämisen kannalta välttämättömät matkat terveydenhuollon yksikköön sekä apuvälineiden hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkat korvataan kokonaan silloin kun yhdensuuntaisen matkan kustannukset ylittävät 6 €.
Lisäetuuskorvausta varten on matkakorvaushakemukseen liitettävä hoitolaitoksen antama käyntitodistus tai muu asiakirja esim. sairaalan poliklinikkalasku, josta ilmenee missä on käyty ja käyntipäivä.
Matkat korvataan lähimpään mahdolliseen hoitopaikkaan halvinta matkustustapaa käyttäen ellei muuta matkustustapaa sairauden laadun vuoksi tai liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä. Erityiskulkuneuvon (esim. taksi, oma auto, ambulanssi) tarpeen arvioi yleensä lääkäri tai muu terveydenhuollon henkilö. Erityiskulkuneuvon tarpeesta on esitettävä sairaanhoitolaitoksen antama todistus.
Omalla autolla tehty matka voidaan korvata, jos yhdensuuntainen matka on enintään 200 km (31.1.204 asti 100 km) ilman hoitolaitoksen todistusta erityiskulkuneuvon tarpeesta. Oman auton käytöstä maksettava korvaus on 0,33 €/km.
Taksilla tehty matka korvataan kokonaan, jos sen käyttö on hoitolaitoksen antaman todistuksen perusteella sairauden vuoksi tarpeellista ja taksi on tilattu Kelan osoittaman tilausvälityskeskuksen kautta. Tällöin maksat matkasta taksille vain sairausvakuutuksen omavastuuosuuden, joka on enintään 25,00 €/yhdensuuntainen matka ja jonka kassa hakemuksesta korvaa tilillesi. Jos taksia ei ole tilattu Kelan tilausvälityskeskuksen kautta, maksat taksin kustannukset kokonaan itse, eikä kassa tai Kela maksa sinulle niistä korvausta. 

Tarpeellisista majoittumiskustannuksista maksetaan korvausta, jos vakuutettu on korvattavan matkan aikana joutunut yöpymään majoitusliikkeessä tai hoitolaitoksen potilaita varten järjestämässä majoituspaikassa. Korvausta maksetaan kuitenkin enintään siihen määrään saakka, mitä yöpymisen sijasta matkat olisivat tulleet maksamaan.

SILMÄLASIT, PIILOLINSSIT

Vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti maksavana vakuutettuna kassaan kuuluneelle korvataan yksistä silmälaseista enintään 300 euroa korvauskertaa kohti. 
Korvausta voidaan suorittaa uudelleen sen jälkeen, kun maksavaa vakuutussuhdetta on kertynyt vähintään kaksi vuotta edellisen silmälasihankinnan jälkeen.

Kahden vuoden määräajan täyttyminen kannattaa tarkistaa etukäteen kassan toimistolta, sillä palkattomat jaksot eivät pääsääntöisesti kerrytä kahden vuoden täyttymistä.

Vakuutettu voi valita vaihtoehtoisesti perinteisten silmälasien sijaan piilolinssit. Ostokerralla korvataan joko yhdet jatkuvakäyttöiset piilolinssit tai enintään 180 paria kertakäyttöisiä piilolinssejä tai 6 paria kuukausilinssejä.

Silmälasisopimuksen kuukausimaksuja ei korvata, mutta jos sopimuksen päättyessä lunastaa silmälasit itselleen, voidaan yksien silmälasien lunastushinnasta maksaa silmälasikorvaus.

Silmälasien tai piilolinssien maksukuitin tulee olla yksilöity. Siitä on käytävä ilmi ostajan nimi ja erittely oston kustannuksista.
Myös ulkomailta ostetuista silmälaseista korvataan edellä kerrotun mukaisesti, kun ostosta on esitetty yksilöity ja eritelty kuitti.

 

NÄKÖKYKYÄ KORJAAVA LEIKKAUS

 

1.10.2023 tai sen jälkeen tehdystä näkökykyä korjaavasta leikkauksesta korvataan enintään 600 € vaihtoehtona silmälasikorvaukselle. Korvauksen edellytyksenä on, että maksava vakuutussuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta tai edellisestä silmälasi-/piilolinssikorvauksesta on kulunut vähintään kaksi vuotta maksavaa vakuutussuhdetta.

Leikkauksen jälkeen on oikeus silmälasi-/piilolinssikorvaukseen tai uuteen leikkauskorvaukseen kuuden vuoden kuluttua.


APUVÄLINEET

Lääkärin kirjallisesti määräämistä sidoksista, laitteista tai apuvälineistä korvataan hallituksen harkinnan mukaan. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos apuväline on mahdollista saada lääkinnällisenä kuntoutuksena maksutta kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Korvausta ratkaistaessa pidetään tärkeänä sitä, että kyse on henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetusta apuvälineestä. Yleensä korvatut apuvälineet ovat olleet hinnaltaan 20–250 euroa.


Yli 400 euroa maksavista apuvälineistä on ennen apuvälineen ostamista haettava kassan hallitukselta ennakkopäätöstä! Hakemukseen on liitettävä lääkärin määräys apuvälineen tarpeesta, kustannusarvio hankittavasta apuvälineestä ja selvitys siitä, onko vakuutetulla mahdollisuutta saada apuväline lääkinnällisenä kuntoutuksena kaupungin, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin antamalla maksusitoumuksella. Oikeuden selvittämistä varten vakuutetun tulee ottaa yhteyttä kotikaupungin terveyskeskukseen tai lääkinnällisen kuntoutuksen toimistoon.

EI-KORVATTAVIA KUSTANNUKSIA (ESIMERKKEJÄ)

 • toimistomaksut, puhelumaksut, laskutuslisät, viivästyskorot
 • laitosmaksut, leikkaussalivuokrat, tarvikekulut
 • kuntoutuskustannukset
 • ajokorttitodistukset
 • optikon palkkiot
 • jalkahoitajan palkkiot
 • lääkkeet, joista ei tule sairausvakuutuskorvausta = kelakorvausta
 • lääkkeiden sairausvakuutuslain mukainen vuotuinen alkuomavastuu (50 €)
 • lääkärin, hammaslääkärin, sairaanhoitajan tai suuhygienistin kotikäyntipalkkiot
 • kotona annettu fysioterapia, hieronta, naprapaattinen tai kiropraktinen hoito
 • asumis- ja turvapalvelukustannukset tai omaishoitajan loman aikainen asumispalvelu

 

LISÄ- JA ÄITIYSLISÄPÄIVÄRAHAT

Vähintään kuusi kuukautta vakuutettuna olleelle maksetaan lisäpäivärahaa jokaiselta arkipäivältä, jolta vakuutetulla on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa sen jälkeen, kun työnantajan sairausajanpalkan maksuvelvollisuus on päättynyt.
Lisäpäivärahaa maksetaan sairauden johdosta enintään 120 arkipäivältä. Enimmäissuoritusaikaan lasketaan mukaan kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana ennen sairauden alkamista mahdollisesti jo suoritetut lisäpäivärahat.
Enimmäissuoritusajan 120 arkipäivää täytyttyä syntyy uudelleen oikeus lisäpäivärahaan sen jälkeen kun vakuutettun on ollut työssä yhtäjaksoisesti yhden vuoden ajan.
Lisäpäivärahan määrä päivää kohden on 0,08 % laskettuna välittömästi työkyvyttömyyttä edeltäneeltä kuudelta kuukaudelta työnantajalta saadusta täydestä ansiosta.

 

Äitiyslisäpäivärahaa suoritetaan raskauden ja synnytyksen aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta.
Vähintään kuusi kuukautta vakuutettuna olleelle maksetaan äitiyslisäpäivärahaa jokaiselta arkipäivältä, jolta hänellä on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista raskaus- ja vanhempainrahaa työnantajan maksaman vanhempainloma-ajan palkanmaksun päättymisestä lukien.
Oikeutta äitiyslisäpäivärahaan ei ole, jos työnantaja ei maksa raskaus-/vanhempainloma-ajalta lainkaan palkkaa tai vakuutettu on ansiotyössä äitiyslisäpäivärahan suorituskauden aikana.
Äitiyslisäpäivärahaa maksetaan enintään 58 arkipäivältä. Enimmäissuoritusajan 58 arkipäivää täytyttyä syntyy uudelleen oikeus äitiyslisäpäivärahaan sen jälkeen, kun vakuutettun on ollut edellisen vanhempainloman päätyttyä työssä vähintään kuusi kuukautta.
Äitiyslisäpäivärahan määrä päivää kohden on 0,08 % laskettuna välittömästi työkyvyttömyyttä edeltäneeltä kuudelta kuukaudelta työnantajalta saadusta täydestä ansiosta.

KORVAUSTEN HAKEMINEN

Lisäetuuskorvausta on haettava kirjallisesti. Korvausta on haettava kuuden kuukauden sisällä kustannusten maksupäivästä lukien. Matkakorvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa matkapäivästä lukien. 

Lääkärin määräämistä tutkimuksista julkisen sairaanhoidon perimistä maksuista, silmälaseista, hieronnasta, naprapaatin tai kiropraktikon antamasta hoidosta ja apuvälineistä voi korvausta hakea myös sähköisesti eAsiointipalvelu Iriksen kautta. Myös yksityislääkärin tai yksityisen hammaslääkärin palkkioista voi hakea korvausta eAsiointipalvelu Iriksen kautta, jos kustannuksista on jo vähennetty kelakorvaus. 


Haettaessa korvausta sairaanhoidon kustannuksista tulee kassalle toimittaa alkuperäiset laskut ja mahdolliset Kelalomakkeet sekä täytetty korvaushakemus (kelalomake SV 127). Myös maksukuitit suoritetuista maksuista on hyvä liittää hakemukseen, mutta se on välttämätöntä vain haettaessa korvausta silmälaseista tai kelataksin omavastuuosuuksista. Kuitti joudutaan pyytämään myös silloin, jos korvauksen hakuaika vaikuttaisi jo umpeutuneen. Sähköisesti Iriksen kautta korvausta haettaessa on hakemuksen liitetiedostona toimitettava edellä mainitut tositteet (esim. pdf- tai jpg-tiedostona).
Kuitiksi käyvät mm. hoitolaitoksen antama kuitti, pankin antama kuitti tai pankin maksuautomaatista tulostettu kuitti (kun maksu on jo tapahtunut), verkko- tai mobiilipankista tulostettu kuitti, josta löytyy arkistointitunnus tai merkintä "maksettu/vahvistettu" tai tiliotekopio.

Silmälasikuitista tulee käydä ilmi ostajan nimi ja erittely oston kustannuksista, pelkkä tilausvahvistusmaksukuitti ei riitä ellei kuitin liitteeksi ole saanut erillistä lomaketta oston kustannuksista.

Matkakorvausta haettaessa on täytettävä matkakorvaushakemus (kelalomake SV 4). Jos korvausta tehdystä matkasta haetaan erityiskulkuneuvon (esim. oma auto, taksi) käytön kustannusten mukaan, tulee pääsääntöisesti toimittaa myös hoitolaitoksen antama todistus erityiskulkuneuvon tarpeesta. Jos matka on tehty omalla autolla ja on enintään 200 km (31.1.2024 asti 100 km) ei hoitolaitoksen todistusta erityiskulkuneuvon tarpeesta tarvita, mutta jokin käyntitodistus esim. poliklinikkakuitti kuitenkin tarvitaan. Matkakorvaushakemuksen voi tehdä myös Omakelan kautta verkkohakemuksena.

Jos sairaanhoidon kustannukset ovat aiheutuneet vapaa-aikana sattuneesta tapaturmasta, tulee täyttää myös tapaturmaselvitys (kelalomake SV 143).

Lisäpäivärahaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, mistä alkaen sitä halutaan saada. Lisäpäivärahahakemukseksi riittää sairauspäivärahaa varten täytetty päivärahahakemus.

Äitiyslisäpäivärahaa on haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Äitiyslisäpäivärahahakemukseksi riittää raskaus- ja vanhempainrahaa varten täytetty vanhempainetuushakemus.

OHJEET MUULLE VAKUUTETULLE (ENTINEN ULKOJÄSEN) KORVAUSTEN HAKEMISEEN

Muulla vakuutetulla (entinen ulkojäsen) on oikeus saada Sairauskassan kautta vain sääntöjen mukaiset lisäetuuskorvaukset. Kela maksaa muun vakuutetun sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset, koska muu vakuutettu on sairausvakuutusvastuulla Kelassa eikä Sairauskassassa.

Sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia maksetaan vain yksityisillä lääkäriasemilla ja hoitolaitoksissa syntyneistä kustannuksista esim. lääkärin, hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanottopalkkioista ja tutkimuksista. Myös lääkärin määräämistä lääkkeistä ja sairaanhoitoon liittyvistä matkoista maksetaan sairausvakuutuskorvausta.

Sairausvakuutuksesta ei korvata julkisen sairaanhoidon kustannuksia kuten terveyskeskusmaksuja, terveyskeskuksessa annettua hammashoitoa, sairaalan poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksuja tai sairaalan hoitovuorokausimaksuja. Sairausvakuutuksesta ei myöskään korvata silmälaseja, fysioterapiaa, pelkkää hierontaa, naprapaatti- tai kiropraktikkohoitoa tai apuvälineitä.

MUU VAKUUTETTU: KUN KÄYT LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA TAI TUTKIMUKSISSA YKSITYISELLÄ LÄÄKÄRIASEMALLA TAI HOIDOSSA YKSITYISELLÄ HAMMASLÄÄKÄRILLÄ TAI SUUHYGIENISTILLÄ 

Kassan suosittelema tapa: maksa kustannukset kokonaan, jos kassalla ei ole suorakorvausta sopimusta hoitolaitoksen kanssa
Kun käyt lääkärin, hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla tai tutkimuksissa yksityisellä lääkäriasemalla, jonka kanssa Sairauskassalla ei ole suorakorvaussopimusta, pyydä ettei kelakorvausta vähennetä ja maksa kustannukset kokonaan itse. Toimita kaikki saamasi kelalomakkeet, maksukuitit ja täytetty korvaushakemus (myös maksuosoite -kohta tilinumeroineen täytettynä) Sairauskassaan. Sairauskassa ottaa toimittamistasi lomakkeista ja kuiteista kopiot, maksaa lisäetuuskorvauksen tilillesi ja skannaa alkuperäiset lomakkeet Kelaan, joka maksaa sairausvakuutuskorvauksen tilillesi.

Sairauskassalla on suorakorvaussopimukset Ikimagneetin, KymiTerveyden, Mehiläisen, Pihlajalinnan, Synlabin ja Terveystalon kanssa.

Jos haluat hakea sairausvakuutuskorvauksen itse Kelasta, ota kaikista saamistasi lomakkeista ja kuiteista kopiot. Toimita alkuperäiset lomakkeet Kelaan, joka maksaa sairausvakuutuskorvauksen tilillesi. Toimita kopiot ja Kelasta saamasi korvauspäätös Sairauskassaan, joka maksaa lisäetuuskorvauksen tilillesi.

Jos lääkäriasema vähentää sairausvakuutuskorvauksen

Usealla yksityisellä hoitolaitoksella, lääkäri- tai hammaslääkäriasemalla on nykyisin suorakorvaussopimus Kelan kanssa ja he vähentävät kelakorvauksen suoraan kustannuksista ja laskuttavat sinulta vain omavastuuosuuden. Tällöin sinulle itsellesi jää vain kuitti maksamastasi omavastuuosuudesta ja muut lomakkeet lääkäriasema lähettää Kelaan. Koska muu vakuutettu ei ole Sairauskassan sairausvakuutusvastuulla, ei lisäetuuskorvauksen ratkaisemiseen tarvittavia tietoja pystytä tarkistamaan Kelan ohjelmista. Pelkästä omavastuukuitista ei aina selviä lisäetuuskorvauksen ratkaisemista varten tarvittavat tiedot.

Jos lääkäriasema vähentää kustannuksista sairausvakuutuskorvauksen, pyydä itsellesi kopiot käyntiisi liittyvistä kelalomakkeista. Toimita kopiot, omavastuukuitti ja täytetty korvaushakemus Sairauskassaan lisäetuuskorvauksen ratkaisemista ja maksamista varten.

MUU VAKUUTETTU: SAIRAUDEN HOITOON LIITTYVÄT MATKAKORVAUKSET

Kun teet matkan omalla autolla tai julkisilla kulkuneuvoilla
Kun käyt lääkärin vastaanotolla tai lääkärin määräämissä tutkimuksissa ja hoidoissa omalla autolla tai julkisia kulkuvälineitä käyttäen, toimita matkakorvaushakemus Sairauskassaan. Liitä hakemukseen hoitolaitoksesta mahdollisesti saamasi käyntitodistus tai muu todistus sairauden hoidon vuoksi tekemästäsi matkasta (esim. lasku poliklinikkakäynnistä tai sairaalahoidosta) ja matkaliput julkisten kulkuneuvojen käytöstä. Sairauskassa ottaa hakemuksestasi kopion, maksaa lisäetuuskorvauksen tilillesi ja skannaa alkuperäisen hakemuksen liitteineen Kelaan, joka ratkaisee sairausvakuutuskorvauksen ja maksaa sen tilillesi.

Jos haluat hakea sairausvakuutuskorvauksen itse Kelasta, ota hakemuksestasi, siihen liittyvistä käyntitodistuksista ja matkalipuista kopiot. Toimita alkuperäiset lomakkeet ja liput Kelaan, joka ratkaisee sairausvakuutuskorvauksen ja maksaa sen tilillesi. Toimita kopiot ja Kelasta saamasi korvauspäätös Sairauskassaan, joka maksaa lisäetuuskorvauksen tilillesi. Sairausvakuutuskorvausta matkakustannuksista on mahdollista hakea myös sähköisesti Kelan sivuilla. Tällöinkin toimita kopiot hakemuksestasi, käyntitodistuksesta ja matkalipuista sekä Kelan korvauspäätös Sairauskassan lisäetuuskorvauksen ratkaisemista varten.

Kun teet matkan taksilla
Jos käyt lääkärin vastaanotolla tai lääkärin määräämissä tutkimuksissa ja hoidoissa taksilla ja tilaat matkan Kelan osoittaman taksin tilausvälityskeskuksen numerosta, maksat taksille vain omavastuuosuuden enintään 25,00 €/yhdensuuntainen matka. Toimita taksilta saamasi omavastuukuitit, hoitolaitoksen antama käyntitodistus, josta taksin käytön tarpeellisuus sairauden vuoksi selviää (tarvitaan aina, kun matka tehdään taksilla) ja matkakorvaushakemus Sairauskassaan. Sairauskassa maksaa korvauksen tilillesi ja Kela sairausvakuutuskorvauksen suoraan taksille.

Jos tilaat taksin muualta kuin Kelan osoittaman taksin tilausvälityskeskuksen kautta, maksat koko matkan hinnan itse taksille, eikä kassa tai Kela korvaa matkan kustannuksia.

Kun teet matkan ambulanssilla

Jos joudut sairauden vuoksi turvautumaan ambulanssiin, maksat matkasta ambulanssille yleensä vain sairausvakuutuksen omavastuuosuuden 25,00 euroa/matka, joka laskutetaan sinulta tavallisesti jälkikäteen. Toimita ambulanssikuljetuksesta saamasi lasku, maksukuitti ja matkakorvaushakemus Sairauskassaan. Sairauskassa maksaa lisäetuuskorvauksen tilillesi. Kuljetuksen hoitanut yritys hakee sairausvakuutuskorvauksen puolestasi Kelasta.


MUU VAKUUTETTU: JULKISEN SAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET, SILMÄLASIEN JA APUVÄLINEIDEN SEKÄ HIEROJAN, NAPRAPAATIN TAI KIROPRAKTIKON ANTAMIEN HOITOJEN KUSTANNUKSET SUORAAN SAIRAUSKASSALLE

Julkisen sairaanhoidon käynneistä, kuten terveyskeskusmaksuista, terveyskeskuksessa annetusta hammashoidosta, sairaalan poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksuista tai sairaalan hoitovuorokausimaksuista syntyneistä kustannuksista toimita korvaushakemus suoraan Sairauskassalle. Toimita myös silmälasien tai apuvälineiden hankinnasta, samoin kuin hierojan, naprapaatin tai kiropraktikon antamasta hoidosta, syntyneistä kustannuksista korvaushakemus suoraan Sairauskassasta. Nämä kustannukset eivät kuulu sairausvakuutuskorvauksen piiriin.

Toimita kassalle korvaushakemuksen lisäksi alkuperäinen lasku ja maksukuitti. Kun kyse on apuvälineen hankinnasta, tarvitaan myös lääkärin etukäteen antama tutkimus- ja hoitomääräys. Hierontaan ja naprapaatin tai kiropraktikon antamaan hoitoon ei tarvita enää lääkärin määräystä, jos hoito on annettu 1.10.2023 tai sen jälkeen.