Kassankokokouksen 12.11.2019 päätöksiä

Syksyn sääntömääräinen kassankokous pidettiin 12.11.2019 Koskelankujalla Kuusankoskella. Kokouksessa oli läsnä 10 kassan jäsentä. 


Hallitukseen toimikaudelle 2020 - 2022 valittiin erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä edelleen jatkamaan varsinaisiksi jäseniksi Pasi Untolahti ja Ari Rinnetmäki sekä uutena varsinaisena jäsenenä Pertti Mäkelä. Heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin Jukka Nokelainen, Sari Kemppi ja Lassi Kukkola.


Kassan hallituksen esittämät muutokset sääntöjen 8, 14, 22 ja 32 pykäliin hyväksyttiin voimaantuleviksi 1.1.2020 lukien. 8 pykälään lisättiin säännös siitä, että osa-aikaisesti osakkaan palveluksessa työskentelevään, osaeläkkeellä olevaan jäseneen sovelletaan työntekijäjäsentä koskevia säännöksiä. 14 §:ään lisättiin uudeksi korvauslajiksi julkisen terveydenhuollon sairaanhoitajan käyntimaksut kotikäyntejä lukuun ottamatta. Lisäksi 14 §:n tutkimus- ja hoito -kohtiin lisättiin säännös, että tutkimukset korvataan vain silloin, kun niistä tulee myös kelakorvaus tai ne ovat terveyskeskuksessa tai julkisen terveydenhuollon sairaalassa tehtyjä. 14 §:n fysikaalinen hoito, hieronta, naprapaatti- ja kiropraktikko sekä hammashoito ja proteettinen hoito -kohtien euromääräisten enimmäiskorvausten kertymän seuranta muutettiin 12 peräkkäisestä kuukaudesta kalenterivuosittaisen kertymän seurantaan, jolloin hoidon antopäivä ratkaisee sen, minkä vuoden enimmäiskorvaukseen kustannukset lasketaan. 22 §:ään lisättiin säännös siitä, että kassa korvaa vain jäsenyysaikana syntyneitä kustannuksia ja että enimmäismääriä tarkasteltaessa korvausperuste määräytyy hoitoajankohdan mukaan. 


Lisäksi 32 §:n käyttörahaston käyttötarkoituksiin lisättiin uusi määräys siitä, että kassan hallitus voi harkintansa mukaan tilapäisesti lisätä etuuksia tai korottaa etuusmääriä enintään vuodeksi kerrallaan tehtävän suunnitelman mukaan.

Sääntömuutokset lähetetään vielä Finanssivalvonnalle vahvistettavaksi ennen niiden voimaan tuloa.

0
Feed

Jätä kommentti