Lakisääteisten päivärahojen maksaminen keskitetään Kelaan v. 2019 alusta

Vuoden 2019 alusta sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen (sairaus-, osasairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä erityishoitorahat) maksujen toimeenpano siirtyy Kelalle myös työpaikkakassojen jäsenten osalta.


Päivärahahakemukset käsitellään ja ratkaisut tehdään edelleen Sairauskassassa, mutta Kela maksaa päivärahat kassan jäsenille ja heidän työnantajilleen. Toimita lääkärintodistukset entiseen tapaan työnantajallesi sen antaman ohjeistuksen mukaan ja päivärahahakemukset Sairauskassalle tai täytä hakemus Kelan verkkopalvelussa.


Sairauskassa maksaa päivärahat 23.12.2018 asti. Sen jälkeen niiden maksamisesta tilillesi huolehtii Kela. Se maksaa päivärahat päivärahapäätöksessäsi näkyvien maksupäivien mukaisesti maksuerien ollessa 25 arkipäivää. Ensimmäinen maksuerä voi kuitenkin olla lyhyempi kuin 25 arkipäivää. Voit tarkistaa maksupäivät saamastasi päätöksestä tai Kelan verkkopalvelusta.


Kassan sääntöjen 16 §:n mukaisen lisäpäivärahan maksamiseen muutoksella ei ole vaikutusta. Lisäpäiväraha maksetaan edelleen Sairauskassasta ja kahden viikon maksukausissa maksupäivän ollessa parillisten viikkojen tiistai.

0
Feed

Jätä kommentti