Fiva vahvistanut sääntömuutoksen voimaantuleviksi 1.5.2018 alkaen

Finanssivalvonta on vahvistanut kassankokouksen 12.4.2018 hyväksymän muutoksen sääntöjen 4 §:n 5 momentin ulkojäsenyys-kohtaan voimaan tulevaksi 1.5.2018 alkaen. Muutoksen jälkeen ns. työttömyysputkessa oleva kassan entinen jäsen voi liittyä takaisin kassaan ulkojäseneksi eläkkeelle siirryttyään, vaikka hän olisi työttömyysputken aikana ollut toisen työnantajan palveluksessa (esim. aktiivimallin vuoksi). Muutos koskee eläkkeelle siirtyneitä entisiä jäseniä, joiden eläke on alkanut 1.5.2018 tai sen jälkeen.


Muut ulkojäsenyyden edellytykset säilyvät ennallaan. Ulkojäseneksi on oikeus liittyä silloin, kun on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä työnantajan palveluksesta ja irtisanottaessa on ollut oikeus työttömyysturvalain mukaisiin lisäpäiviin ja vähintään 20 v. yhdenjaksoista jäsenyyttä kassassa. Ulkojäsenyyttä tulee hakea kahden kuukauden sisällä siitä, kun on saanut tiedon eläkepäätöksestä.

0
Feed

Jätä kommentti