ILMOITA, jos nostat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja vähennät työntekoasi

Vuoden 2017 alusta voimaan tullutta osittaista varhennettua vanhuuseläkettä voi nostaa maksuun kertyneestä eläkkeestä 25 tai 50 % ja samalla jatkaa työskentelyä edelleen kokoaikaisesti, vähentää työntekoa tai lopettaa työnteon kokonaan. Työnteon vähentämisellä on vaikutusta kassan jäsenyyteen ja kassalle perittävään jäsenmaksuun.


Jos nostat maksuun osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja samalla vähennät työntekoasi, ota yhteyttä Sairauskassan toimistoon. Jäsenyytesi jatkuu kassassa työntekijäjäsenenä ja Sairauskassan jäsenmaksu tulee tällöin kassan sääntöjen 8 §:n mukaisesti periä sekä palkastasi (1,45 %) että nostetusta eläkkeen osasta (2,85 %), joista kokonaisansiosi muodostuu.


Kassa ei saa työnantajaltasi tai eläkelaitokselta tietoa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen nostamisesta ja työnteon vähentämisestä vaan sinun on ilmoitettava siitä kassalle itse.


Jos nostat varhennettua osittaista vanhuuseläkettä, mutta jatkat työskentelyä osakkaan palveluksessa kokoaikaisesti, ei sinun tarvitse olla yhteydessä Sairauskassaan. Jäsenmaksu 1,45 % peritään tällöin kokoaikaisesta palkastasi ja työntekijäjäsenyytesi kassassa jatkuu normaalisti.


Jos nostat varhennettua osittaista vanhuuseläkettä ja lopetat työnteon osakkaan palveluksessa kokonaan, päättyy myös kassan jäsenyytesi, koska työsuhdetta osakkaaseen ei enää ole. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä nostavaa ei pidetä eläkkeelle siirtyvänä jäsenenä eikä tällöin ole mahdollista jatkaa jäsenyyttään eläkeläis- tai ulkojäsenenä (sääntöjen 4 § kohta Vapaaehtoinen jäsenyys).

0
Feed

Jätä kommentti