Kassankokouksen päätöksiä 23.4.2019

23.4.2019 pidetyssä kassankokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä kassanjohtajalle tilivuodelta 2018. Tilinpäätöksen osoittama 7.138,62 euron alijäämä päätettiin peittää hallituksen esityksen mukaisesti käyttörahastosta. Tilinpäätöksen voit lukea täältä.  


Lisäksi hyväksyttiin hallituksen esittämät muutokset kassan sääntöjen 14 pykälän 2 momenttiin ja 32 pykälän 2 momenttiin voimaan tuleviksi 1.6.2019 alkaen. 14 pykälän muutoksilla lisättiin korvauslajeja hieronta, fysioterapia, naprapatia ja kiropraktikko sekä hammashoito ja protetiikka koskeviin kohtiin säännökset, ettei kotikäyntinä annettuja hoitoja korvata. Käytäntö on ollut voimassa jo vuosien ajan, mutta määräyksiä asiasta ei ole ollut kassan säännöissä vaan ainoastaan sääntöjen 26 §:n mukaisissa yleisohjeissa. Lisäksi korvauksen piiriin otetaan myös ulkomailta ostetut silmälasit ja piilolinssit samoin edellytyksin kuin kotimaasta ostetut. 32 pykälän 2 momentista poistettiin vanhentunut viittaus käyttörahastosta aiemmin maksettuun hautausavustukseen. Hautausavustus poistettiin kassan korvauksen piiristä jo 1.1.2015 alkaen. Sääntömuutokset lähetetään vielä Finanssivalvonnalle vahvistettavaksi ja ne tulevat voimaan 1.6.2019.

0
Feed

Jätä kommentti