Yksityissairaaloissa tehtäviin polven tähystysleikkausten korvauskäytäntöön muutoksia

Kela on 15.6.2017 alkaen muuttanut yksityisillä lääkäriasemilla tai yksityissairaaloissa tehtävien polven tähystysleikkausten korvauskäytäntöä ja noudattaa jatkossa Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositusta polvikuluman tähystyskirurgisesta hoidosta. Suosituksen mukaan ikääntymisestä johtuvan polvikuluman eli polven lievän nivelrikon ja degeneratiivisen (rappeutuneen) polvikierukan repeämän tähystyskirurginen tutkimus ja hoito eivät kuulu Suomen terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan potilailla, joilla ei ole merkittävää akuuttia polvivammaa tai lääkärin toteamaa lukkopolvea.


Kelakorvausta ei makseta 15.6.2017 alkaen lainkaan seuraavista toimenpiteistä: polvinivelen tähystystutkimus (toimenpidekoodi NGA30), polven nivelkierukan poisto ASKO (NGD15) tai polvinivelen debridement/puhdistus (NGF25). Korvausta voidaan edelleen maksaa, jos kyse on akuutista polvivammasta tai lääkärin toteamasta lukkopolvesta seuraavista toimenpiteistä: polven nivelkierukan osan poisto tähystyksessä osittain (toimenpidekoodi NGD05) ja polven nivelruston muovaus (NGF35). Asiakkaan tulee liittää korvaushakemukseensa hoitokertomus tai muu vastaava selvitys, josta voidaan todeta korvausedellytysten täyttyminen.MUUTOKSEN VAIKUTUS KASSAN MAKSAMIIN KORVAUKSIIN


Sairauskassan hallitus päätti kokouksessaan 21.6.2017 noudattaa polvikuluman tähystysleikkausten korvaamisessa myös lisäetuuskorvausten osalta Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositusta ja Kelan uutta korvauskäytäntöä.


Jatkossa polvikuluman eli polven lievän nivelrikon ja degeneratiivisen (rappeutuneen) polvikierukan repeämän tähystyskirurgisesta tutkimuksesta ja hoidosta maksetaan lisäetuuskorvausta vain toimenpidekoodeilla NGD05 ja NGF35, jos korvausedellytykset muuten täyttyvät eli kyse on akuutista polvivammasta tai lääkärin toteamasta lukkopolvesta. Lisäksi jäsenen on liitettävä polven tähystystutkimuksen korvaushakemukseensa hoitokertomus tai muu vastaava selvitys, josta voidaan todeta korvausedellytysten täyttyminen.

0
Feed

Jätä kommentti