Sääntömuutoksia 1.6.2013 alkaen

Muutokset sääntöihin 1.6.2013 alkaen

Finanssivalvonta on 29.5.2013 antamallaan päätöksella vahvistanut Sairauskassan huhtikuun kassankokouksen hyväksymät sääntömuutokset kassan sääntöjen 14 ja 26 §:iin voimaan tuleviksi 1.6.2013 alkaen. Muutoksilla lisättiin kassan sääntöihin jo pitkään käytössä ollut ennakkopäätöshakemus yksityisissä sairaanhoitolaitoksissa tehtävien kalliiden leikkausten ja toimenpiteiden lisäetuuskorvauksen edellytykseksi.


Jos olet hakeutumassa kalliiseen leikkaukseen tai vastaavaan toimenpiteeseen yksityiseen hoitolaitokseen, tulee sinun ennen operaatioon menoa hakea kassan hallitukselta ennakkopäätöstä lisäetuuskorvausta kuluista saadaksesi. Hakemus on tehtävä niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii sen kokouksessaan käsitellä ennen toimenpidettäsi. Ennakkopäätöshakemuksen löydät otsikon Lomakkeet alta. Hakemukseen tulee liittää lähettävän lääkärin hoitoseloste tai lähete, josta selviää hoidon tarpeellisuus ja kiireellisyys sekä hoitolaitoksen antama kustannusarvio, johon on eritelty lääkärinpalkkioiden ja laitosmaksujen osuudet. Näiden tietojen perusteella hallitus tekee päätöksensä ja antaa arvion sinulle mahdollisesti maksettavasta lisäetuuskorvauksesta. Jos ennakkopäätöstä ei ennen operaatiota ole haettu, ei lisäetuuskorvausta voida maksaa.


Ennakkopäätöstä on haettava esimerkiksi yksityisissä hoitolaitoksissa tehtävistä polvi-, nilkka-, ranne-, kyynärpää- tai olkapääleikkauksista, sydämen varjoainekuvauksista ja pallolaajennuksista tai ohitusleikkauksista. Kaihileikkauksista ei niiden yleisyyden vuoksi ennakkopäätöstä tarvitse hakea, mutta korvausta kaihileikkauksesta haettaessa on esitettävä hoito- tai leikkausseloste.

0
Feed

Jätä kommentti